Din anul școlar 2019-2020, Little London International Academy va implementa programul MYP!

MYP (Middle Years Programme) este un program educațional dezvoltat de către International Baccalaureate și este destinat elevilor de la 11 la 16 ani (clasa a V-a până la clasa a X-a, inclusiv).
Unul dintre beneficiile importante ale integrării programul internațional IB în curriculum românesc este realizarea unor lecții interdisciplinare, dinamice care stimulează atenția, implicarea și participarea copiilor, aceștia bucurându-se de contexte de învățare interactive și aplicate.
LLI Academy teoria muzicii

Clasa a V-a a fost primită la ora de muzică de prof. Rodica Broșteanu cu un sac de.…cuburi Lego.

Mirați la început, pentru că știau că aveau totuși ora de muzică, copiii s-au lăsat repede antrenați într-o fascinantă lecție despre reprezentarea fizică, dar și vizuală a duratelor muzicale.

Au construit împreună ritmuri proprii, le-au încadrat în măsuri și au descoperit că teoria muzicii este foarte interesantă dar și distractivă !

LLI Academy lesson

Elevii de liceu din clasa a IX-a au avut una dintre cele mai provocatoare lecții interdisciplinare despre intercalarea conceptelor matematice în evoluția speciei umane. Iar „protagonistul” lecției a fost raționamentul inductiv.

Pe parcursul a două ore, s-au prezentat conceptele matematice ale raționamentului inductiv, diferențele acestuia față de raționamentul deductiv, dar s-a discutat și despre gene și bazele azotate precum și despre evoluția speciei umane explicată prin raționamentul inductiv. Exemple specifice ambelor științe au fost prezentate și dezbătute pentru ca în final să se puncteze cum, de cele mai multe ori, intersecția diferitelor materii de studiu poate oferi explicații ale fenomenelor specifice vieții cotidiene.

LLI Academy Psychology lesson

Din clasa a X-a, liceenii LLI Academy încep studiul psihologiei sub îndrumarea psih. Mircea Radu.

Orele sunt pe cât de dinamice, pe atât de profunde și provocatoare, iar atitudinea elevilor este extraordinară.

Pe lângă activitățile de dezvoltare personală, liceenii învață mecanismele de funcționare a proceselor cognitiv-senzoriale prin experimentare directă, testează și explorează adaptarea simțurilor, a contrastelor și a pragurilor senzoriale dar mai ales rolul acestora în viața cotidiană.

Little London International Academy (LLI Academy) este autorizată de Ministerul Educației pentru școală primară, gimnaziu și liceu și totodată este acreditată de către International Baccalaureate (ibo.org) pentru Primary Years Programme (3-12 ani) şi in curs de acreditare pentru Middle Years Programme (12-16 ani).

LLI Academy asigură parcursul educațional de la 3 ani (grădiniță) până la 18 ani (clasa a XII-a). Calitatea actului educațional este asigurată prin numărul optim de copii în clasă și atenția acordată fiecărui copil.

Performanța Academică este susținută prin punerea în practică a informațiilor însușite de copii în situații de învățare reală (ateliere de lucru, proiecte).

Studiul intensiv al Limbii Engleze, certificat prin examenele Cambridge, le facilitează elevilor performanța academică în orice sistem de învățământ internațional.

Calitatea predării este asigurată de o echipă de profesori riguros recrutați și motivați profesional, instruiți permanent și formați în sistem românesc și internațional (IB – International Baccalaureate).

Programul educațional este extins cu ore de studiu și teme în școală și este susținut sub coordonarea și îndrumarea atentă a profesorilor noștri.

Oferta educațională este completată de un program variat de cluburi (Cunoaștere, Arte, Sport).

Little London oferă un mediu educațional plăcut copiilor, asigurând toate instrumentele necesare dezvoltării personale pe toate ciclurile de învăţământ: pre-primar (grădiniță), şcoală primară, gimnaziu şi liceu.

Elevii LLI Academy vor fi pregătiți și certificați să urmeze treptele superioare în orice instituție de învățământ acreditată în România, dar au și deschiderea și pregătirea necesare pentru a urma orice instituție acreditată internațional.

LLI Academy 2
LLI Academy 1
LLI Academy 3